Interim management ...Van Tilborgh verbindt


Een organisatie kan alleen duurzaam succesvol zijn als de mensen binnen die organisatie verbonden zijn met elkaar.

 

Momenteel leven we in een tijd waar het hier en nu al lijkt te worden ingehaald door de toekomst. Verbinden is het middel om de toekomst met elkaar te bestendigen en een duidelijke koers te varen. Vaak is de benodigde kennis hiervoor al binnen de eigen organisatie aanwezig zonder dat dit gezien of herkend wordt. Door mensen te verbinden kan de organisatie deze kennis zichtbaar maken.

 

En soms is het nodig om hierbij tijdelijk ervaring van buiten een organisatie naar binnen te halen. ‘Vreemde ogen’, ‘nieuwe bezems’ ...  Een andere kijk/visie helpt het oude los te laten en op zoek te gaan naar nieuwe verbinding.

 

Zoekt u een interim-manager? Dan kunt u bij mij terecht. Bijvoorbeeld voor:

  • vervanging van een van uw managers;
  • tijdelijke opvulling in de rol van manager;
  • een project starten en leiden;
  • verandering tot stand brengen binnen uw organisatie.

Als manager ga ik op creatieve en daadkrachtige wijze op zoek naar verbinding en samenwerking in de organisatie.
Dat doe ik met oog voor de mens en het resultaat.

 

In een eerste gesprek komen we er gegarandeerd snel achter of er een match is.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op.